Hopp til søk
13 år som bedrift

NorSea har mer enn 55 års historie i kjernen av norsk offshoreindustri. Selskapet er en betydelig eier av strategisk havneinfrastruktur og en komplett leverandør av havnetjenester, base- og logistikkløsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, havbruksnæringen, vindindustrien og andre maritime næringer. NorSea driver for tiden ni offshore baser og havneanlegg langs kysten av Norge, samt baser i Danmark og Storbritannia. De siste årene har NorSea også bygget opp en økende virksomhet innen fornybare næringer som havvind, havrom og dekarbonisering, og øker stadig sine engasjementer innen disse markedene, gjennom en rekke datterselskap, prosjekter og fellesforetak med ulike samarbeidspartnere. I 2019 hadde NorSea en omsetning på ca. 2,1 milliarder kroner og rundt 900 ansatte. NorSea eies 75% av Wilh. Wilhelmsen og er dermed en integrert del av et stort verdensomspennende nettverk innen maritim industri. For mer informasjon, se https://norseagroup.com

Botnaneset 23, 6900 Florø

Flyfoto: Kart: Botnaneset 23, 6900 Florø