Schlumberger Norge Divisjon M-I SWACO, avdeling Fjordbase

Fjordbase, 6900 Florø

Telefon 57 74 00 96
Schlumberger Norge AS 57 74 35 17
Hjemmeside www.slb.com