35 år som firma

Swire Oilfield services AS

Norsea Base bygg 87, 4056 Tananger

Postboks 121, 4098 Tananger

Telefon 51 65 38 00
E-post swire@swireos.com
E-post norway@swireos.com
Hjemmeside www.swireos.com