Hopp til søk

Ullensvang kommune er ein attraktiv stad å bu, arbeida og starta næringsverksemd! Her finn du fjord, fjell, fonn, frukt, landbruk, havbruk og verdsleiande industri i ein og same kommune.

Sogn og Fjordane fylkeskommune kan tilby eit stort spekter av stillingar knytt til både tenesteyting og utviklingsoppgåver. Vi har ansvar for vidaregåande opplæring, kulturtiltak, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesvegar, næringsutvikling og region... Les mer

Lotteritilsynet vart oppretta 1. januar 2001 og er eit tilsynsorgan for forvaltning og kontroll av private lotteri og statlege spel. Bakgrunnen var eit ønskje frå Stortinget om å få betre kontroll med den veksande marknaden for spel og lotteri i Noreg. Chat er åpen hverdager i tidsrommet 11.00 – 15.00

Administrasjons- og vergemålsavd, Helse og sosialavd, Fylkeslegen, Kommunal- og samfunnsplanavd, Beredskap, Landbruksavd, Miljøvern- og klimaavd, Utdanningsavd. Ring 55572000