Hopp til søk
5 år som firma

Bane Nor SF

  • Stengt nå
  • Åpent 08.00-19.00 i dag
Mandag 08.00 - 19.00
Tirsdag 08.00 - 19.00
Onsdag 08.00 - 19.00
Torsdag 08.00 - 19.00
Fredag 08.00 - 19.00
Lørdag 09.00 - 15.00
Søndag 09.00 - 15.00

Schweigaards gate 33, 0191 Oslo

Postboks 4350, 2308 Hamar

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen. Vårt samfunnsoppdrag er å drifte, vedlikeholde, planlegge, og bygge ut det nasjonale jernbanenettet, samt drive trafikkstyring, forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Vi skal legge grunnlaget for trafikkvekst på jernbanen gjennom en trygg, tilgjengelig og effektiv jernbaneinfrastruktur og tilrettelegge for kundevennlige knutepunkt for passasjerer og gods. Vi er om lag 3 400 ansatte og har hovedkontor i Oslo. Bane NOR SF er 100 prosent eid av staten og er underlagt Samferdselsdepartementet.

Kundesenteret er din forlengede arm inn i Bane NOR. Er det noe du lurer på? Kundesenteret er her for å hjelpe deg! kundesenter@banenor.no
Saker av offentlig interesse, som innsynsforespørsler, erstatningskrav, byggesøknader, vegetasjonsrydding langs sporet, dispensasjonssøknader og støysaker sendes til: postmottak@banenor.no
Telefon
Sentralbord: Mandag-fredag kl. 08:00-15:00 stengt lørdag/søndag/røde dager.
Kundesenter: Lørdag/søndag/røde dager kl. 09:00-15:00.
Kundesenter: Mandag-fredag kl. 08:00-19:00.
Kundesenter: Julaften og nyttårsaften kl. 08:00-12:00

Schweigaards gate 33, 0191 Oslo

Flyfoto: Kart: Schweigaards gate 33, 0191 Oslo