Hopp til søk

Resultat - Offentlig forvaltning Nordland

Luftambulansetjenesten HF har det overordnede operative driftsansvaret for all luftambulanse i Norge.

Statsforvalteren i Nordland er statens representant i fylket. Vårt ansvar er å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen. Vi utfører en rekke oppgaver for departement, direktorat og tilsynsmyndigheter.

Andøy Kommune - Pleie og Omsorg

Postboks 187, 8483 Andenes