Statsforetaket Gassnova skal bidra til å fremskaffe løsninger som gjør at teknologi for fangst og lagring av CO2 tas i bruk og blir et effektivt klimatiltak.

Sogn og Fjordane fylkeskommune kan tilby eit stort spekter av stillingar knytt til både tenesteyting og utviklingsoppgåver. Vi har ansvar for vidaregåande opplæring, kulturtiltak, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesvegar, næringsutvikling og region... Les mer

Bardu kommune er en kommune med om lag 4000 innbyggere og ligger i hjertet av Troms, midt mellom Harstad, Narvik og Tromsø. Tjenestetilbudet er godt utbygd, og Bardu kommune er i vekst, og har god økonomi, og med et godt og variert næringsliv. Kom... Les mer

Kommunen har mange og gode idrettsanlegg, bibliotek, frivilligsentral, fritidsklubb, kulturhus og en stor og levende foreningsvirksomhet. Velkommen til oss. Se vår hjemmeside for mer info!

Konfliktrådet organiserer en meglertjeneste som er gratis og som har til formål å løse tvister mellom private parter eller mellom individ og samfunn.

Norges sentrale institutt for vitenskapelig forskning, miljøovervåking og kartlegging av Arktis og Antarktis. Instituttet er kunnskapsleverandør og rådgiver for norske myndigheter i polarområdene og har forvaltningsmyndighet for all norsk aktivitet i Antarktis.

Norges sentrale institutt for vitenskapelig forskning, miljøovervåking og kartlegging av Arktis og Antarktis. Instituttet er kunnskapsleverandør og rådgiver for norske myndigheter i polarområdene og har forvaltningsmyndighet for all norsk aktivitet i Antarktis.

Norges sentrale institutt for vitenskapelig forskning, miljøovervåking og kartlegging av Arktis og Antarktis. Instituttet er kunnskapsleverandør og rådgiver for norske myndigheter i polarområdene og har forvaltningsmyndighet for all norsk aktivitet i Antarktis.

Kystverket er Fiskeri- og kystdepartementetes etat for sjøtransport, sjøsikkerhet, havner og beredskap mot akutt forurensing.