1

Brønnøysundregistrene er en etat under Nærings- og fiskeridepartementet, men vi driver også registre og tjenester for andre departementer.

Brønnøysundregistrene er en etat under Nærings- og fiskeridepartementet, men vi driver også registre og tjenester for andre departementer.

2

Brønnøysundregistrene er en etat under Nærings- og fiskeridepartementet, men vi driver også registre og tjenester for andre departementer.

3

Fredskorpset skaper endring ved å bringe unge mennesker på tvers av landegrenser for å dele kunnskap, lære av hverandre og skape verdier sammen. Fredskorpsets utvekslingsprogrammer er bygget på gjensidighet og lokalt eierskap, de styrker relasjoner både på institusjons- og individnivå og har en lærings- og samfunnseffekt lenge etter at utvekslingen er over. Fredskorpset - Utveksling for utvikli... Les mer

4

Statsbygg er en statlig forvaltningsbedrift under Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Vi skal iverksette og gjennomføre Stortingets vedtatte politikk innen statlig bygge- og eiendomssektor og vår hovedoppgave er å tilby kostnadseffektive og funksjonelle lokaler til statlige virksomheter.

5

Statsbygg er en statlig forvaltningsbedrift under Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Vi skal iverksette og gjennomføre Stortingets vedtatte politikk innen statlig bygge- og eiendomssektor og vår hovedoppgave er å tilby kostnadseffektive og funksjonelle lokaler til statlige virksomheter.

6

Statsbygg er en statlig forvaltningsbedrift under Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Vi skal iverksette og gjennomføre Stortingets vedtatte politikk innen statlig bygge- og eiendomssektor og vår hovedoppgave er å tilby kostnadseffektive og funksjonelle lokaler til statlige virksomheter.

7

Statsbygg er en statlig forvaltningsbedrift under Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Vi skal iverksette og gjennomføre Stortingets vedtatte politikk innen statlig bygge- og eiendomssektor og vår hovedoppgave er å tilby kostnadseffektive og funksjonelle lokaler til statlige virksomheter.

8

Statsbygg er en statlig forvaltningsbedrift under Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Vi skal iverksette og gjennomføre Stortingets vedtatte politikk innen statlig bygge- og eiendomssektor og vår hovedoppgave er å tilby kostnadseffektive og funksjonelle lokaler til statlige virksomheter.