Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec) er eit forvaltningsorgan underlagt Utanriksdepartementet. Norec er det einaste kompetansesenteret for internasjonalt utveksling i Norge, og skal spreie kunnskap og inspirasjon om utveksling til både organisasjonar, institusjonar og privat næringsliv. Hovudkontoret ligg i Førde. Direktøren er tilsett på åremål for fire år, med moglegheit for ein forlen... Les mer

Brønnøysundregistrene er en etat under Nærings- og fiskeridepartementet, men vi driver også registre og tjenester for andre departementer.

Brønnøysundregistrene er en etat under Nærings- og fiskeridepartementet, men vi driver også registre og tjenester for andre departementer.