Hopp til søk

Namsskogan kommune ligger lengst nord i Trøndalg og grenser mot Nordland fylke. Kommunen har ca 900 innbyggere fordelt på knapt 1.500 kvkm. Jernbane og E6 går gjennom kommunen. Som den eneste kommunen i landet kan vi tilby superbredbånd til alle hus... Les mer

Nordre Follo kommune gir tjenester til ca. 60 000 innbyggere. Vi driver blant annet barnehager, skoler og eldreomsorg og sørger for vann, renovasjon og gode kulturopplevelser. Nærmere 4 700 ansatte jobber for å gjøre kommunen til et godt sted å bo. ... Les mer

Gamvik kommune er Europas nordligste fastlandskommune. Det nordligste punktet heter Kinnarodden som har en beliggenhet på 71 grader, 8 minutter og 1 sekund nord, tett inntil til arktiske klimasone. Kommunen ligger på østsiden av Nordkynhalvøya med e... Les mer

Velkomen til Lesja kommune! Her finn du skular med gode resultat, full barnehagedekning og god eldreomsorg. Store areal er verna som nasjonalpark eller landskapsvernområde, og Lesja er mellom dei beste i landet om du ønsker å jakte eller fiske. Bjor... Les mer

Velkommen til Skiptvet! Kommunen ligger sentralt i Østfold mellom E-6 og E-18 og mellom jernbane i Askim og Sarpsborg, og gjør at avstanden til alle byene i Østfold og veien til Oslo er kort. Skiptvet kommune er en framtidsrettet og allsidig kommune... Les mer

Eide og Fræna ble fra 01.01.2020 sammenslått til Hustadvika kommune. Vi er en kommune med ca 13 500 innbyggere og areal på ca 508 kvadratkilometer. Hustadvika kommune ønsker å gi alle sine innbyggere et godt tjenestetilbud, og vi ønsker at du benytt... Les mer

Kommunen har eit landareal på vel 400 km2. På grunn av langstrakt form skifter landskapet frå typisk kystlandskap i vest til innland med relativt høge fjell i aust. Lokaliseringa gjer til at vi er utsette for sur nedbør. Mellom anna av den grunn var... Les mer