• Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater Lillehammer (3)

Hedmark Trafikk er et fylkeskommunalt foretak. Foretaket har overordnet ansvar for ruteplanlegging og markedsføring av kollektivtilbudet i Hedmark fylke. Vi har også ansvaret for samordning, drift og kjøp av transporttjenester.