Trenger du å få kontakt med NAV? Om du har spørsmål angående pensjon, uføretrygd, barnebidrag, pappapermisjon eller andre tjenester knyttet til NAV kan du finne telefonnummer til ditt lokale NAV kontor her.

Vi svarer deg som er arbeidsgiver, lege eller tiltaksarrangør på spørsmål om rekruttering, permittering, arbeidsrettede tiltak, oppfølging, tilrettelegging, refusjoner og tiltaksøkonomi. Åpningstid hverdager: 08:00-15:30. Se også informasjon på www.nav.no/bedrift