• Næringsmiddelindustrimaskiner og -utstyr - Produksjon Nesttun (1)