• Næringsmiddelindustrimaskiner og -utstyr - Produksjon Valderøya (1)