Hopp til søk
27 år som bedrift

Telenor Kystradio

Snarøyveien 30, 1360 Fornebu

Postboks 800, 1331 Fornebu

E-post kystradio@telenor.no
Varsle assistansebehov til kystradiostasjon
Radioinspeksjonen (bestille inspeksjon)
E-post radioinspeksjonen@telenor.no
Lisens, Sertifikat, Endorsement og Nettbutikk (åpen hverdager kl 09-14)
E-post lisens@telenor.no
E-post sertifikat@telenor.no
Kystradio Nord
Kystradio Nord kystradio.nord@telenor.no
Kystradio Sør
Kystradio Sør kystradio.sor@telenor.no

Telenor Kystradio har i over 100 år drevet døgnkontinuerlig operasjon av kystradiotjenesten i Norge. Gjennom kystradiotjenestens infrastruktur leverer vi Norges Maritime Nødnett, nød- og sikkerhetskommunikasjon fartøy imellom og mot kystradiostasjonene, for både fritids- og yrkesflåte. Telenor Kystradio utsteder og fornyer alle typer maritime radiooperatørsertifikater, dvs SRC, LRC, ROC og GOC, endorsement og maritime radiolisenser (konsesjon). Telenor kystradio v/Radioinspeksjonen har lokale Radioinspektører langs hele norskekysten. Radioinspeksjonen fornyer og utsteder Radiosikkerhetssertifikat for GMDSS. Radioinspeksjonen er sertifisert av Sjøfartsdirektoratet samt av de fleste klasseselskap, og tar både nasjonale og internasjonale oppdrag.

Snarøyveien 30, 1360 Fornebu

Flyfoto: Kart: Snarøyveien 30, 1360 Fornebu