• Medisinsk-teknisk utstyr - Produksjon Horten (2)