Hopp til søk
30 år som firma

Hitra Anleggservice AS ble stiftet av Jarle K. Glørstad i 1992. I 2011 tok sønnen Anders Glørstad over driften. Vi har kontorlokaler i Fillan. Vi er et av Hitras største anleggsfirma og har i dag 28 faste ansatte og tar på oss jobber på Hitra, Frøya og i Snillfjord. Vi utfører alt innen grunnarbeid, boring, sprengning, massetransport, tomtegraving, knusing, skifermuring etc. I Snillfjord driver vi Sætergård Skiferbrudd med uttak av skiferstein i forskjellige fraksjoner. Vi er miljøfyrtårnsertifisert og har sentral godkjenning.

Hitterveien 204, 7240 Hitra

Flyfoto: Kart: Hitterveien 204, 7240 Hitra