Hopp til søk
18 år som bedrift

Anton I. Hunsbedt AS er en lokal maskinentreprenør i Kvinesdal, Vest-Agder. Vi leverer våre tjenester til alt fra offentlige virksomheter og industri til privatpersoner. Driften er i dag hovedsaklig tradisjonelt entreprenørarbeid som veibygging, feltopparbeidelse, tomtegraving og VA-anlegg. I tillegg har vi ansvar for servicerelaterte oppgaver som f.eks. sommer- og vintervedlikehold for stat og kommune. Med over 35 års erfaring er vi en samarbeidspartner til å stole på.

Knabevegen 1188, 4473 Kvinlog

Flyfoto: Kart: Knabevegen 1188, 4473 Kvinlog