• Maskinentreprenør Arendal (14)
  • Sand
  • Jord
  • Singel
  • Maskinentreprenør
  • Graving

Vårt firma leverer gravetjenester og alle oppgaver innen bergspregning. Vi leverer også jord, fyllmasse og pukk/grus produkter, og transport tjenester med tipp bil. Vi har også mulighet til å levere tjenester med tyngre materiell samt service og reparasjonsarbeid fra vår servicebil. Vi tar imot alle typer graveoppdrag, små som store

Velkommen til Snipp Maskin & Byggeservice. Et nystartet selskap som utförer gravearbeid, eiendomsutvikling og bygg. Vi hjelper deg med alt du trenger når det kommer til gårds- og gravearbeid. Vi utfører alt av gravearbeid, fra hage, planering, drenering m.m I tillegg utfører vi bygg og restaurasjonstjenester på oppdrag.