Hammerfest havn KF

Postboks 123, Sentrum 9615 Hammerfest