Hopp til søk

Telenor Kystradios maritime nødnett er det sikreste bindeledd mellom sjø og land for så vel fritids- som yrkesbåtflåten. Våre tjenester, produkter og infrastruktur har i over 100 år utgjort Norges kystradiotjenesten. Det er vi som utsteder lisenser og sertifikater for maritim radiokommunikasjon – slik som VHF, LRC, ROC og GOC. Telenor Kystradio, ved Radioinspeksjonen, gjennomfører radiokontroll p... Les mer

About North Sea Shipping. Generations of expertise. North Sea Shipping owns, operates and provides expert management services for advanced offshore vessels