• Lege - Fysikalsk medisin og rehabilitering Tolvsrød (1)