• Landbruksmaskiner og -redskaper - Forhandler Haukeland (1)