Hopp til søk
37 år som firma

Eiksenteret Varhaug

Opstadvegen 651, 4360 Varhaug

Eikmaskin AS er kjedegiver og en sentral ressurs for Eik-kjeden. Egne produktspesialister på både traktor, høstemaskiner og redskaper sørger for at Eiksentrene har gode salgsverktøy gjennom brosjyrer og opplæring på alle produkter. En egen innkjøpsavdeling sørger for effektiv vareflyt og for at kundene får sine bestilte produkter til rett tid. Salgs- og regionsjefer følger opp hvert enkelt Eiksenter både med hensyn til økonomi og salgsplanlegging, og serviceavdelingen besitter en unik kompetanse som jobber for at kundenes maskiner skal gå som smurt.

E-post post@eiksenteret.com
Telefaks
Hjemmeside www.eiksenteret.com

Opstadvegen 651, 4360 Varhaug

Flyfoto: Kart: Opstadvegen 651, 4360 Varhaug