Hopp til søk

Vi tibyr analyse av privat og offentlig drikkevann, mat -og miljøanalyser, samt intene og eksterne kurs innen fagområder som IK-Mat, HACCP, vannhygiene og Legionellaproblematikk. Vi tilpasser våre tjenester til dine behov!

Sykehuset i Vestfold HF

Fysikalsk Medisin, 3103 Tønsberg

Laboratorier – Tønsberg

Sykehuset i Vestfold HF

Regnskapskontoret, 3103 Tønsberg

Laboratorier – Tønsberg