Velkommen til St.Olavs Hospital Universitetssykehus i Trondheim. For å finne telefonnummer og åpningstider, gå inn på vår hjemmeside

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Postboks 3232, Torgarden 7439 Trondheim