2

Studieforbundet AOF Norge er i dag et stort, landsdekkende studieforbund med fokus på voksenopplæring og etterutdanning. Studieforbundet er hovedkontoret for avdelinger som dekker hele landet fra nord til sør.

12

Det er oss en stor glede å ønske deg velkommen til Vesterhaug gård, en storslått herregård fra 1580. Hovedhuset, som ble bygd i 1880 er på 900m² og har en stor festsal i 2. etg.