Hopp til søk

Resultat - Kull, koks, ved og pellets Eivindvik

idan vi overtok drifta av garden i 1984, har det vore produksjon av ved. Denne har vi seldt mest i Gulen men også til Bergen og litt til nabokommunane i Sogn/Nordhordland. Råstoffet har vi for det meste henta i eigen skog. Og det meste er bjørk. Bjørka er av god kvalitet med høg brennverdi. Vedproduksjon er eit satsingsområde. Dette vil føre til auka produksjon og ny marknad vert sal mot angroled... Les mer