Hopp til søk

Resultat - Kull, koks, ved og pellets

Leverer all slags ved til alle husstander i Oslo, Akershus og Østfold-området. Tar i mot bestilling på tlf og epost.

Salg av bålpanner, norsk ved, bark og pizzaovn,tilpasset deg og din hverdag.

idan vi overtok drifta av garden i 1984, har det vore produksjon av ved. Denne har vi seldt mest i Gulen men også til Bergen og litt til nabokommunane i Sogn/Nordhordland. Råstoffet har vi for det meste henta i eigen skog. Og det meste er bjørk. Bjørka er av god kvalitet med høg brennverdi. Vedproduksjon er eit satsingsområde. Dette vil føre til auka produksjon og ny marknad vert sal mot angroled... Les mer