Hopp til søk

Resultat - Krisesentre

Krisesenter i Vestfold Avdeling for voldsutsatte kvinner og barn Avdeling for voldsutsatte menn og barn

Norasenteret IKS er et senter for kvinner, menn og deres barn som er eller har vært utsatt for vold i nære relasjoner. Vi er også et senter for deg som er utsatt for seksuelle overgrep, incest eller voldtekt.

Krisesenteret for Molde og omegn IKS er et ressurssenter for personer som er utsatt for vold i nære relasjoner. Vi har botilbud, og et samtale-/veiledningstilbud for de som ikke ønsker å bo.

Om ROSA ROSA (Reetablering – oppholdssteder – sikkerhet – assistanse) jobber med å bistå personer som er utsatte for menneskehandel slik at de får utløst sine rettigheter i Norge, og å løfte deres erfaringer og utfordringer for å bedre deres vilkår. Hos ROSA får personer som er utsatt for menneskehandel et trygt oppholdssted og tilgang på kvalifisert juridisk rådgivning, helsetjenester, utdanning... Les mer

Krisesenteret i Moss betjener innbyggerne i Moss, Våler og Råde.

Har du vært eller er du utsatt for vold/mishandling fra en partner, familie eller andre? Har du problemer med å avgjøre for deg selv hva det er som skjer? Ta kontakt med oss så kan vi sammen prøve å finne løsninger. Er jeg utsatt for vold/mishandling? Hva gjør jeg når jeg skal bryte forholdet? Hvilke rettigheter har jeg, f.eks. ved samlivsbrudd? Trenger jeg advokat? Innholdet i samtalene ka... Les mer

Hallingdal krisesenter og barnevernsvakt ytar tenestetilbod til innbyggjarar busett i kommunane: Sør- Aurdal, Etnedal, Nord-Aurdal, Øystre Slidre, Vestre Slidre, Vang, Flå, Nesbyen, Hemsedal, Ål, Hol og Gol kommune. For å komme i kontakt med oss kan du enten ringe eller sende en e-post.

Sørlandet Krisesenter drifter tre krisesentre på oppdrag fra 17 kommuner i Agder. Alle sentrene er plassert i Kristiansand. De ligger adskilt i god avstand fra hverandre.

SSMM er en selvhjelpsorganisasjon som drives med tilskudd fra Oslo kommune og Det Kongelige barne- , likestilling- og inkluderingsdepartement. Organisasjonen drives og ledes daglig av menn som selv har vært utsatt for seksuelle overgrep. Vår primære målgruppe er menn som har vært utsatt for incest og seksuelle overgrep som barn og tenåring, foresatte og partnere av overgrepsutsatte menn. Vi er og... Les mer