Hopp til søk
33 år som firma

Nordic Crane avd. Innlandet

Rudsflata 1 A, Mjøsterminalen, 2360 Rudshøgda

Nordic Crane Lillehammer leverer alle typer tjenester innen transport, spesialtransport, kraner og mobilkraner. Nordic Crane Lillehammer har siden 1980 vært en betydelig aktør på kran- og transporttjenester i regionen. Vi har lang erfaring med bygg- og anleggsindustrien, og vi har bistått med løft eller transport på alt fra fritidsboliger til leilighetsbygg. Vi har også opparbeidet oss viktig kompetanse som gjør oss i stand til å raskt løse de aller fleste utfordringer som oppstår innen utbygging av infrastruktur som vei og jernbane. Spesialister på torvtak. Torvtak er en tradisjonsrik byggeteknikk som går igjen på mange bygg i distriktet vårt. Vi har gjennom mange år opparbeidet oss spesialkompetanse på alle deler av prosessen fram til et flott torvtak – enten det skal legges på en nybygget fritidsbolig eller det er en tradisjonsrik gårdsbygning som rehabiliteres. Kontakt oss for mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe deg! For hele Hedmark og Oppland.

Rudsflata 1 A, Mjøsterminalen, 2360 Rudshøgda

Flyfoto: Kart: Rudsflata 1 A, Mjøsterminalen, 2360 Rudshøgda