• Kraftutbygging og -vedlikehold Kristiansund N (1)