Stryn Energi AS vart etablert som kraftkonsern frå 01.01.2007. Det består av morselskapet Stryn Energi AS og dotterselskapa Innvik Kraftverk AS og Stryn Fjernvarme AS. Alle selskapa er heimehøyrande i Stryn Kommune.

Sunnfjord Energi AS er eit integrert kraftselskap med kraftproduksjon, drift og bygging av nett og sal av kraft til bedrifter og hushald.

BKK er et av landets største energi- og infrastrukturselskap. Vi har våre røtter og vår virksomhet på Vestlandet.