Hopp til søk

Resultat - Kraftproduksjon

Siemens Industrial Turbomachinery designs and manufactures gas turbines in the 4 to 15 MW range for the oil and gas industry.

Elektrifisering og fornybar energi er en viktig del av løsningen på verdens klimautfordringer. Vi har både kunnskap om tilstanden jorda vår er i, og kompetanse til å gjøre noe med det. Det forplikter oss. Ren Røros AS er morselskapet i konsernet Ren Røros.

Helgeland Kraft Vannkraft bygger, eier og driver anlegg for produksjon av vannkraft. Vannkraft ivaretar miljøet på kort og lang sikt. Helgeland Kraft Vannkraft forvalter naturressursene og bygger for fremtiden. All vannkraften vi produserer er fornybar, og vi produserer, drifter og utvikler bærekraftig energi fra 18 kraftverk på Helgeland, med total produksjon på ca. 1,3 TWh.

Roxtec tilbyr tetningsløsninger for kabler og rør, og er verdensledende innen gjennomføringer. Tetningsteknologien er trygg, enkel, fleksibel, samt plass- og tidsbesparende. Roxtec beskytter mot flere risikoer som f.eks. vann, brann, gass, støv, elektromagnetiske impulser og vibrasjoner, og er sertifisert av alle store klassifiseringsmyndigheter. Vi tilbyr både spesialtilpassede og standardiserte... Les mer

Sogn og Fjordane Energi är ett kraftbolag som är verksamt i Sogn og Fjordane i Norge. Man driver tio vattenkraftverk och elnätet i kommunerna Askvoll, Bremanger, Eid, Flora, Gloppen, Naustdal, Selje och Vågsøy

Nordkraft er et energikonsern med fokus på utvikling, utbygging, produksjon og distribusjon av helt naturlig fornybar energi. I tillegg har konsernet eierandeler i kraftomsetning og andre energirelaterte virksomheter.

Helgeland Kraft produserer fornybar energi og utvikler strømnett til hele Helgeland. Vi selger strøm til husholdninger og bedrifter i hele landet. Våre 264 medarbeidere jobber for vår visjon: Helgeland Kraft – en aktiv verdiskaper, og har høyt fokus på forebyggende helse, miljø og sikkerhetsarbeid.

I Hafslund går vi på jobb hver dag for å sikre at Norge har tilgang på ren, fornybar energi – og dette er noe vi har gjort i hele 130 år. Hvert år produserer vi 21 TWh vannkraft fra våre anlegg, eller sagt med andre ord, vi forsyner over 2,6 millioner innbyggere med strøm. I tillegg leverer vi 1,9 TWh fjernvarme til 400 000 mennesker og bedrifter i Oslo og har 900 000 nettkunder gjennom eierskape... Les mer

Velkommen til Asker Nett - Vi er ikke et strømselskap, men et nettselskap. Det betyr at vi står for at strømmen du bestiller blir transportert dit du skal ha den. Vi transporterer strøm til boliger, hytter og virksomheter. Det er bare vi som leverer disse tjenestene innenfor Hurumlandet, hvilket betyr at vi ikke har noen konkurrenter. Det gjør at vi må være ekstra flinke. Det tar vi på alvor! Vi ... Les mer

Entelios er Nordens ledende aktør av innovative energiløsninger og elhandelsmodeller. Vi tilbyr teknologiske og strategiske løsninger for en grønnere drift til store og små bedrifter. De omfattende endringene mot et bærekraftig og hel-elektrisk samfunn inkluderer oss alle – med et betydelig større forbruk må særlig bedriftene ta de riktige valgene. Entelios skal være en pålitelig, helhetlig og o... Les mer

Vi er blitt Area Nett AS etter at nettselskapene Nettinord AS, Lega Nett AS og Luostejok Nett AS ble slått sammen fra årsskiftet. Det nye selskapet eier, drifter og sikrer en stabil strømforsyning til 10500 kunder i kommunene Gamvik, Lebesby, Karasjok, Måsøy, Nordkapp, Porsanger og deler av Hammerfest. Vi vil ha våre hovedkontorer i Honningsvåg, Kjøllefjord og Lakselv. Area Nett AS er en del av k... Les mer

Velkommen til Hurum Kraft – lav pris, høy kvalitet! Ditt strømselskap skal tåle sammenligning mot andre på markedet, både på pris og service. Det skal være enkelt, billig og en trygg relasjon. Det er vi, vi er her for deg. Derfor er vi det beste valget nå – og for fremtiden.