• Konsulenter Asker (12)
  • Mobility- og flyttetjenester
  • Relocation og relocation-tjenester
  • Flytte
  • Immigrasjon og Visum
  • Arbeids- og oppholdstillatelser

Vi leverer rådgivning og konsulenttjenester til selskaper med bakgrunn innen shipping og offshore virksomhet, samt tilliggende næringer innen vare-transport forsikring, kasko/tingskade og ansvar/P&I.