1

Rejlers er et nordisk konsern som tilbyr tekniske konsulenttjenester og IT-løsninger til kunder innenfor områdene energi, infrastruktur, bygg og eiendom, samt industri. Det kan dreie seg om alt fra forstudier og planlegging til design, konstruksjon, prosjektering, prosjektledelse og programmering.

2

A knowledge hub for the ocean: giving space for new ideas and technologies, executing projects and harvesting experience

3

Rejlers Embriq AS designer, utvikler og forvalter IT-Løsninger. Vi tilbyr tjenester gjennom hele livsløpet fra behovsanalyse og kravspesifikasjon, til implementering, drift og forvaltning. Embriq bidrar til forretningsmessig gevinst for våre kunder gjennom smarte valg og strategisk brukt av IT.

5

DMF er et forum i dagligvarehandelen for koordinering av felles overordnede utfordringer knyttet til bærekraft og redusert miljøbelastning. Vårt fokus er på: Logistikk, redusert utslipp fra transport, emballasje, lastbærere, verdikjedeoptimalisering, trygg mat, retur og gjennvinning av emballasje og materiale.

9

Our dedicated employees are the heart and soul of APT. Our employees include scientific staff (Petroleum Geochemists and Biostratigraphers, Palynologists and Micropalaentologists), laboratory staff (Engineers and Technicians) and administrative staff (Managing Director, QA Manager, Marketing Manager). We have extensive experience acquired in oil companies, research organisations, service companie... Les mer

13

Alstom i Norden teller rundt 200 ansatte i Sverige, Finland, Norge og Danmark. De fleste av oss jobber fra et av våre hovedkontor i Stockholm, Oslo og København, men vi har også flere lokalkontorer og serviceavdelinger for å sikre rask og lett tilgjengelig vedlikehold og service til våre kunder over hele regionen.