3

A knowledge hub for the ocean: giving space for new ideas and technologies, executing projects and harvesting experience

5

DMF er et forum i dagligvarehandelen for koordinering av felles overordnede utfordringer knyttet til bærekraft og redusert miljøbelastning. Vårt fokus er på: Logistikk, redusert utslipp fra transport, emballasje, lastbærere, verdikjedeoptimalisering, trygg mat, retur og gjennvinning av emballasje og materiale.

11

Vi tibyr analyse av privat og offentlig drikkevann, mat -og miljøanalyser, samt intene og eksterne kurs innen fagområder som IK-Mat, HACCP, vannhygiene og Legionellaproblematikk. Vi tilpasser våre tjenester til dine behov!

18

Precise Cut AS er norsk importør og distributør av vannskjærebord fra OMAX, med produktgrupper som Maxiem, Globalmax og Protomax. Vi tilbyr montering og service av våre maskiner over hele landet. Vi lagerfører til en hver tid de mest brukte service og slitedeler til våre maskiner og leverer disse på kort varsel over hele landet. Vi har stort fokus på å unngå at våre kunders maskiner skal ha nedet... Les mer

19

Alstom i Norden teller rundt 200 ansatte i Sverige, Finland, Norge og Danmark. De fleste av oss jobber fra et av våre hovedkontor i Stockholm, Oslo og København, men vi har også flere lokalkontorer og serviceavdelinger for å sikre rask og lett tilgjengelig vedlikehold og service til våre kunder over hele regionen.