3

Rejlers Embriq AS designer, utvikler og forvalter IT-Løsninger. Vi tilbyr tjenester gjennom hele livsløpet fra behovsanalyse og kravspesifikasjon, til implementering, drift og forvaltning. Embriq bidrar til forretningsmessig gevinst for våre kunder gjennom smarte valg og strategisk brukt av IT.

4

The journey from our humble beginnings as a start-up in Molde, Norway, in 1998, to the company we are today, has been an exciting adventure. We have grown from being two passionate entrepreneurs, to become an international player with highly competent co-workers, sharing the same goal of achieving reliable, productive and safe installations for our customers all over the world.

6

DMF er et forum i dagligvarehandelen for koordinering av felles overordnede utfordringer knyttet til bærekraft og redusert miljøbelastning. Vårt fokus er på: Logistikk, redusert utslipp fra transport, emballasje, lastbærere, verdikjedeoptimalisering, trygg mat, retur og gjennvinning av emballasje og materiale.

7

Rejlers er et nordisk konsern som tilbyr tekniske konsulenttjenester og IT-løsninger til kunder innenfor områdene energi, infrastruktur, bygg og eiendom, samt industri. Det kan dreie seg om alt fra forstudier og planlegging til design, konstruksjon, prosjektering, prosjektledelse og programmering.

9

A knowledge hub for the ocean: giving space for new ideas and technologies, executing projects and harvesting experience

16

Alstom i Norden teller rundt 200 ansatte i Sverige, Finland, Norge og Danmark. De fleste av oss jobber fra et av våre hovedkontor i Stockholm, Oslo og København, men vi har også flere lokalkontorer og serviceavdelinger for å sikre rask og lett tilgjengelig vedlikehold og service til våre kunder over hele regionen.

17

Our dedicated employees are the heart and soul of APT. Our employees include scientific staff (Petroleum Geochemists and Biostratigraphers, Palynologists and Micropalaentologists), laboratory staff (Engineers and Technicians) and administrative staff (Managing Director, QA Manager, Marketing Manager). We have extensive experience acquired in oil companies, research organisations, service companie... Les mer