• Konsulenter - System- og programvare Lysaker (88)

NetNordic er en nordisk systemintegrator med fokus på løsninger og tjenester innen nettverk, kommunikasjon og sikkerhet. Vi skal være bedriftens «best companion», altså bidra til å realisere våre kunders potensiale gjennom effektiv anvendelse og fleksibilitet til lavest mulig kostnader.

Avid technology

Postboks 202, 1326 Lysaker