Hopp til søk

Resultat - Konsulenter - Sikkerhet og beredskap Bergen

  • 24/7 Døgnservice låsesmed
  • Låsesmed i Bergen
  • Dekker hele Vestlandet
  • Adgangskontroll og smart lås
  • Sikkerhetsutstyr

NOSEFO er en ideell stiftelse med formål å drive opplæring av personell for norsk petroleumsvirksomhet, skipsfart og landindustri med avdelinger i Bergen, Stavanger og Tau. Våre kunder favner bredt, fra store internasjonale bedrifter innen offshore og maritim sektor til lokale kraftlag. Felles for de fleste av våre deltagere er at de arbeider på ansvarsområder som krever godkjent opplæring. Med... Les mer

BIKS AS startet opp høsten 2003 med sitt kurssenter i Bergen og er en av landets ledende kursleverandører innen arbeidsutstyr. BIKS AS er en sertifisert opplæringsvirksomhet ATS 202. Sertifisert av ASAS Setifisering.