Hopp til søk

Resultat - Konsulenter - Sikkerhet og beredskap Stranda

Åknes Tafjord Beredskap IKS (ÅTB) er eit interkommunalt selskap eigd av kommunane Stranda, Sykkylven, Norddal, Stordal, Ørskog, Ørsta og Ålesund. Selskapet er oppretta med bakgrunn i dessa kommunane sin risiko for fjellskred frå Åkneset og Hegguraksla. ÅTB sitt formål er å drive og vedlikehalde befolkningsvarslingssystem for fjellskred og tsunami. Vi skal arbeide for eigarkommunane innanfor ber... Les mer