1

Både Novitas og bransjen er i kraftig vekst, og vi har ambisjoner om å sette spor hos våre kunder. Siden oppstarten i 1999 har Novitas fått oppdrag fra en god blanding av offentlige virksomheter og det private næringslivet innen mange forskjellige sektorer og bransjer. Prosjektene har vært interessante og flere av prosjektene har hatt stor offentlig interesse. For nærmere opplysninger om kunder ... Les mer