Kontaktopplysninger

Adresse Rådhusgata 2, 9008 Tromsø
Postadresse Postboks 6900 Langnes, 9299 Tromsø
Telefon 77 79 00 00
Telefaks 77 79 00 01
Brannvakta 77 79 07 00
Barnevernvakta på Tromsø Politistasjon 77 69 85 35
Vann og avløp 970 09 010
Bydrift 970 10 200
Mobiltelefon 480 65 750
  • Lagre

Vis Kontaktskjema