Hopp til søk

Resultat - Konsulenter - Dataprogramvare og -utvikling Rogaland

Staben vår består av fire entusiastiske medarbeidere med ulik kompetanse, men ett felles mål: Å være med å legge til rette for at ungdom skal kunne foreta reflekterte og kunnskapsbaserte utdanningsvalg. Slik ønsker vi å bidra til at flere kommer ut av utdanningsinstitusjonene med en kompetanse som både er tilpasset egne evner og anlegg, og markedets behov for arbeidskraft.