Hopp til søk

Resultat - Konsulenter - Bygge- og anleggsteknikk Agder

  • Ansvarlig søker
  • Brannkonsept
  • Arkitektur
  • Konstruksjonssikkerhet
  • Bygningsfysikk
  • Lyd og vibrasjoner
  • Geoteknikk
  • Energiberegning

Norge er medlem av et internasjonalt fellesskap som har tatt på seg en rekke forpliktelser innen klima, miljø og bærekraft. For å møte fremtidens grønne krav er det viktig at vi tenker grønt også i de minste og helt lokale prosjektene. Disse verdiene skal imidlertid ikke gå på bekostning av prosjektets økonomi – snarere tvert imot

Vi i Symetri utvikler og leverer tekniske løsninger og tjenester til virksomheter innen arkitektur, bygg- og prosjektutvikling, konstruksjon og produksjonsindustrien. Vi hjelper mennesker med å jobbe smartere for en bedre fremtid, gjennom å tilby de den ekspertisen og teknologien som kreves for å kunne jobbe mer effektivt og bærekraftig. Symetri ble grunnlagt i Sverige i 1989 og har mer enn 100... Les mer

Ramudden kompetansesenter er til for å kunne gi deg og dine ansatte den kunnskapen og de kursene som trengs for en trygg og sikker arbeidshverdag på og langs vei. Avdeling Rådgivning og avdeling Infra vil sikre at dere får den mest tilpassede løsningen for trafikksikkerhet og om omlegging av trafikk og mjuke trafikanter. De hjelper deg med søknader og kommunikasjon mellom kommune og Statens vegve... Les mer