Hopp til søk

Resultat - Konsulenter - Bygge- og anleggsteknikk

  • Ansvarlig søker
  • Brannkonsept
  • Arkitektur
  • Konstruksjonssikkerhet
  • Bygningsfysikk
  • Lyd og vibrasjoner
  • Geoteknikk
  • Energiberegning

Tillatelse Vi har spesialisert oss i å skaffe tillatelse fra riktig myndighet. Vi kan ta hånd om søknadsprosessen og sikre at du eller bedriften blir godkjent for håndtering av masser. Massehåndtering Vi har god erfaring fra etablering, drift og ferdigstillende arbeider av massemottak. Det gjelder blant annet massemottak for utfyllingsformål, snødeponi, mottak for mellomlagring og gjenbruk ... Les mer

Paradigme AS skaper merverdi og suksess for kunden ved å levere kvalifiserte rådgivningstjenster og tvistehåndtering til kunder innen bygge- & anleggsbransjen.

Ansatte i Dimensjon AS har bred kunnskap i byggeteknikk og typiske prosjekter kan være boliger, kontor, industribygg, sykehjem, skoler og offentlige konstruksjoner. Dimensjon AS leverer ingeniørtjenester innen bygge- og anleggsteknikk, vi har en ambisjon om å være din foretrukne samarbeidspartner. Dimensjon AS ble etablert i 2020 har avdeling både for prosjektstyring og prosjektering. Vi arbeider... Les mer

I over 30 år har Ing. Øyvind Jørgensen AS tatt på seg arkitektoppdrag og rådgivande byggtekniske tenester. Me har brei erfaring innan arkitektur, arealplanlegging og prosjektering av alle typar bygg- og anleggskonstruksjonar. Teamet vårt består av ingeniører, arkitekter, byggmestere, teknisk tegnere og rådgivere, med lang og brei erfaring innan faget. Våre tilsette har kompletterande kompetanse o... Les mer

Trykktesting, termografering, og uavhengig kontroll. Ta kontakt for en hyggelig prat!.

Vi gjør byggedrømmen til virkelighet! Går du med byggeplaner, men får ikke drømmen ned på papir? Vi leverer hovedsakelig arkitekttjenester, men vi kan også tilby en rekke ingeniørtjenester: Bygg, Byggesøknadstegninger, Byggesøknader, Arbeidstegninger, Bruksendring, tilbygg og påbygg, BIM og 3D-modellering, Rådgivning og konsulenttjenester, Dimensjonering, industri og verksted, BIM, Rådgivning og ... Les mer

Imperium summa AS er en nasjonal leverandør av uavhengig kontroll, og vi gjennomfører uavhengig kontroll i alle obligatoriske fag, og i tillegg kan vi gjennomføre uavhengig kontroll tverrfaglig utførelse branntiltak, tilgjengelighet og universell utforming. I planfase eller tidligfasae i prosjekter kan vi også gjennomføre KS av områdestabilitet jfr NVE 1/2019 veileder Sikkerhet mot kvikkleireskr... Les mer

Norge er medlem av et internasjonalt fellesskap som har tatt på seg en rekke forpliktelser innen klima, miljø og bærekraft. For å møte fremtidens grønne krav er det viktig at vi tenker grønt også i de minste og helt lokale prosjektene. Disse verdiene skal imidlertid ikke gå på bekostning av prosjektets økonomi – snarere tvert imot

Nexconsult – alt innen sprengningsrelaterte tjenester. All bygge- og anleggsarbeid vil i større eller mindre grad påvirke omgivelsen på en eller annen måte. Vi har et bredt spekter av tjenester og målinger som dokumenterer disse påvirkningene som f.eks. vibrasjoner/rystelser, støy og støv. Mange entreprenører og byggherrer opplever ofte henvendelser fra naboer med påstand om at grunnarbeidet har... Les mer

Insenti har levert prosjektledelse for byggherrer i Osloregionen siden 2001. Vi tror vår kommersielle og handlingsorienterte tilnærming har vært, og er kilder til mange spennende jobber. Vi er i dag ca. 60 personer, hvorav 27 prosent er kvinner.