• Kjøtt og kjøttvarer - Produksjon Klepp stasjon (1)