• Kjøtt og kjøttvarer - Produksjon Oslo Sentrum (1)