• Kjøtt og kjøttvarer - Produksjon Oslo indre havn og Øyene (1)