• Kjøtt og kjøttvarer - Produksjon Frogner Oslo (1)